Asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Vermeulen Sloop- en Milieutechnieken beschikt over zeer ruime ervaringen in de verschillende disciplines van het slopen en daar het verwijderen van asbesthoudende producten gezondheidsrisico’s met zich meebrengt moet asbest volgens wettelijk vastgelegde procedures worden verwijderd. De erkende asbestverwijderings bedrijven staan onder strenge controle van de Arbeidsinspectie en de certificerende instellingen. Vermeulen Sloop- en Milieutechnieken heeft jarenlange ervaringen om elk asbestprobleem vakkundig en met gekwalificeerd personeel op te lossen.

Vermeulen Sloop- en Milieutechnieken heeft opgeleide asbestsaneerders en Deskundige Toezichthouders Asbestsloop in dienst, die werken volgens de laatste normen en richtlijnen. Bij de uitvoering van asbestsaneringen wordt gebruik gemaakt van speciale apparatuur, materialen en kleding. De combinatie van ervaring, deskundig personeel en het juiste materiaal garandeert dat Vermeulen Sloop- en Milieutechnieken elk project compleet, veilig en adequaat oplost.

Asbestlint.jpgVermeulen Sloop- en Milieutechnieken heeft jarenlange ervaring om elk asbestprobleem vakkundig en met gekwalificeerd personeel op te lossen. Vermeulen Sloop- en Milieuchechnieken heeft opgeleide asbest-saneerders en Deskundige Toezichthouders Asbestsloop (D.T.A.) in dienst, die werken volgens de laatste normen en richtlijnen van het KOMO-Procescertificaat BRL 5050.